2019 Waec Yoruba Obj & Essay Questions and answers is Out

Waec 2019/2020 Yoruba Obj & Essay Questions and answers is Now available 

  • Yoruba 2 (Essay)** – 9:30 a.m. – 11:30 a.m.
  • Yoruba 1 (Objective)** – 11:30 a.m. – 12:30 p.m.

Waec 2019 Yoruba obj & Essay  Answers


(4a)

Oro asopo ni awon oro ti a n lo lati fi so oro tabi apola tabi gbolohun meji abi ju beelo po ninu gbolohun 4b) 

i) Ati
ii) Pelu
iii) sugbon
iv) oun
v) AmbosiLilo won ..... (fala si awon oro to ninu iho nidi) 

i)  olu ati ojo jeun (Ati) 
ii isu pelu ewa dun (Pelu) 
iii owo Oun omo (Oun) 
v)  Ounje Naa ta sansan Sugbon ebi ko pami (Sugbon) 
iv A ko ri oko Ambosi Iyawo (Ambosi)

Still loading....

To see all the ANSWRS  Click on the link below 

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post